Serviciul Judetean de Ambulanţă Gorj este o unitate sanitară publică de urgență de importanţă strategică aflată in coordonarea departamentului de specialitate din Ministerul Sănătăţii si a Direcției de Sănătate Publică Gorj, având în structura sa un compartiment pentru asistenţă medicală de urgenţă si transport medical asistat, cu echipaje medicale de urgenţă, cu sau fără medic, şi un compartiment de transport sanitar neasistat. Compartimentul pentru asistenţă medicală de urgenţă funcţionează în regim de lucru continuu, în aşteptarea solicitărilor de asistenţă medicală de urgenţă.

SAJ Gorj are sediul central in Târgu Jiu si 6 substaţii de ambulanţă la Motru, Novaci, Bumbești-Jiu, Târgu-Carbunești, Rovinari si Turceni care asigură o acoperire eficientă a întregului teritoriu al judeţului.

Mai jos este prezentata organigrama unitatii si structura de personal la data de 31.10.2014.

Comments are closed.