Actele norlegislation-390x285mative care reglementează modul în care se desfăsoară activitatea în sistemul public de urgentă

 • HOTĂRÂRE nr. 1336 din 28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
 • ORDIN   Nr. 870 din  1 iulie 2004 – pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar
 • ORDIN Nr. 277/777 din 23 iunie 2004– pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, functionarea si finantarea asistentei de urgentă acordate cu elicopterele achizitionate de Ministerul Sănătătii si repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni si Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures, aprobată prin Legea nr. 40/2004
 • LEGE Nr. 477 din 8 noiembrie 2004– privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritătile si institutiile publice
 • LEGEA nr. 95 din 2006 Titlul IV– privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare
 • ORDIN Nr. 1091 din 7 septembrie 2006– privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic
 • ORDIN Nr. 1092/1500 din 7 septembrie 2006– privind stabilirea competentelor si atributiilor echipajelor publice de interventie de diferite niveluri în faza prespitalicească
 • ORDIN Nr. 2011/21386 din 22 noiembrie 2007– privind unele măsuri în asistenta medicală de urgentă prespitalicească
 • ORDIN Nr. 2021/691 din 12 decembrie 2008– pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV “Sistemul national de asistentă medicală de urgentă si de prim ajutor calificat” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii
 • ORDIN Nr. 1479 din 8 decembrie 2010– privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea si portul echipamentului individual de protectie de mare vizibilitate al personalului de interventie din cadrul serviciilor de ambulantă judetene si al Serviciului de Ambulantă Bucuresti – Ilfov, a normelor privind echiparea acestor categorii de personal, precum si a regulilor pentru aplicarea acestora
 • ORDIN Nr. 52/55 din 25 ianuarie 2010– privind transportul pacientilor care nu se află în stare critică efectuat de către serviciile publice de ambulantă
 • CONTRACT MUNCĂ Nr. 455/01 din 19 iulie 2011– Contractul colectiv de muncă la nivel de Grup de Unităti al Ministerului Sănătătii si unitătilor din subordine pe anul 2011, înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale cu nr. 455/01/19.07.2011
 • Hotararea 857 din 24 august 2011– privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice

Comments are closed.